Ett finländskt familjeföretag, som vet vad god sömn handlar om.

 

Unikulma är ett finländskt familjeföretag, grundat år 1985. Unikulma är specialiserat på god sömn. Vi sysselsätter ca. 100 personer i 14 affärer och vid vår egen fabrik i Vanda. Unikulma tillverkar individuellt skräddarsydda madrasser. Vi är en betydande aktör också inom vårdnads- och sjukhussängsektorn. I tillverkningen av sängar använder vi Uniklab®-mätstationen, som mäter yttrycket som riktas mot madrassen. Vårt produkturval innehåller allt som behövs i sovrummet – med fokus på god sömn och nöjda kunder.

 

Unikulma är ett framgångsföretag med stabil tillväxt.

 

Unikulma är ett solitt företag, Suomen Asiakastieto Oy har redan under flera år tilldelat Unikulma den höga Rating Alfa-kreditklassifieringen. Kauppalehti Oy:s Balance Consulting-enhet klassifierar Unikulma som ett framgångsföretag. Framgångs-certifikatet är ett tecken på att företaget är etablerat, växer stabilt, gör ett bra resultat, är lönsamt, har en solid finansieringsstruktur och en betalningsfärdighet som säkrar verksamhetens kontinuitet. Finansiell information: http://yritys.taloussanomat.fi/y/unikulma-oy/helsinki/2080043-5/.

 

Allt började med att Vesa sov dåligt och hade en usel madrass.

 

Unikulmas rötter finns i verkställande direktör Vesa Tuominens sömn- och ryggproblem i hans ungdom. Ryggvärk och en dålig madrass gav inte goda förutsättningar för att sova väl. För att underlätta insomnandet och förbättra på sina sovställningar borrade Vesa Tuominen hål här och där i sin skumgummimadrass. Intresset för ergonomi fördjupades när den unge Tuominen började studera ergonomi vid Tekniska högskolan. Efter avslutad militärtjänstgöring började han planera hur han skulle finansiera sina studier och studielivet. Svaret hittade han i den då så heta vattensängsboomen.

 

Redan första sängmodellen var en försäljningssuccé.

 

Unikulmas första säng blev till i garaget hos Tuominens föräldrar. Det var en vattensängsstomme. Tidningsannonserna hämtade mycket arbete och handeln gick som på räls. I Finland var sömnforskningen ännu i sin begynnelse under 80-talet, så Tuominen fick åka till USA för att lära sig.

 

Då han återvände hem 1987 började Unikulma växa kraftigt och månadsomsättningen steg till 120 000 mark. Garaget blev alltså för trångt och den första affären öppnades i Vanda 1988. Under 90-talet avtog vattensängsboomen och resårmadrasserna tog över. Unikulma började sälja norska och svenska resårmadrasser i Finland. Samtidigt köpte *) Unikulma ErgoCheck®-mätinstrumentet med representationsrättigheter för att kunna tillverka bästa möjliga individuella sängar till sina kunder.

 

UnikLab-mätningen totalförändrade planeringen av sängar.

 

Unikulma har varit med länge i utvecklingsarbetet av ErgoCheck-madrassens ytmätningsinstrument. Därför heter den sista versionen UnikLab®. UnikLab® och expertis har en nyckelroll i tillverkningen av sängar som skräddarsys enligt kundens individuella behov och önskemål.

 

Mätningar och kunddialog har alltid genererat guld värda förbättringsförslag. Men sängtillverkarna utomlands reagerade inte i tiderna på responsen på önskat vis. Därför öppnade Unikulma en egen fabrik i Kyrkslätt år 1995. Unikulma började utveckla sin egen produktion som grundade sig på att tilverka individuella sängar för alla kunder. Samarbetet med Hästens avslutades 2000.

 

Idag finns Unikulmas fabrik i Vanda i Petikko. Unikulma är Finlands ledande sängtillverkare, återförsäljare, sömnexpert och forskare.

 

*) ErgoCheck mäter trycket som kroppen riktar mot sängen. Hundratals luftfyllda sonder reagerar på minsta lilla spänning och problempunkt i kroppen. Med hjälp av tryck- och formkartorna som instrumentet skapar samt sömnanalysen kan experter skräddarsy en individuell säng för var och en.

Unikulma Oy

 

Petikontie 4

01720 Vantaa

+358 207 280 280

 

Copyright Unikulma Oy

© Copyright Unikulma Oy +358 207 280 280