UnikHotel | Försäkra dig om att gästerna trivs i hotellets sängar.

 

Sängen i hotellrummet minns man. Sängar av hög kvalitet är en förmånlig investering i kundtillfredställelse och kundlojalitet. Unikulma har över 20 års erfarenhet av att planera och tillverka inhemska kvalitetssängar för hotellbruk. Nöjda kunder är den uppenbara orsaken till att vår UnikHotel-säng är första alternativ för hotell i Finland som vill erbjuda sina gäster bästa möjliga sömn.

 

Gäster av alla storlekar sover gott i en UnikHotel-säng.

 

Våra UnikHotel-sängar är planerade för att möta kraven och målen som moderna hotell ställer. Speciell vikt har lagts vid att sängen skall fungera för gäster av olika storlekar och att egenskaperna hålls oförändrade från år till år.

 

Boka Unikulmas experter för att bekanta sig med ert hotell, kundunderlag och sängbehov. Vi utreder vilka lösningar som är rätta för ert hotell och tar helhetsansvaret för tillverkning, leverans och montering.

 

Fråga mera eller boka våra experter till att besöka ert hotell:

Heli Savikko

045 - 670 4858

heli.savikko (at) unikulma.fi

www.hotellisanky.fi

 

Unikulma Oy

 

Petikontie 4

01720 Vantaa

+358 207 280 280

 

Copyright Unikulma Oy

© Copyright Unikulma Oy +358 207 280 280