TIETOSUOJASELOSTE

Unikulma Oy | ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

Unikulma Oy

Petikontie 4, 01720 Vantaa

puh. 040 585 6179

y-tunnus: 2852783-2

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Unikulma Oy / Asiakaspalvelu

Petikontie 4, 01720 Vantaa

puh. 040 585 6179

asiakaspalvelu(at)unikulma.fi

 

3. Rekisterin nimi

Unikulma Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, takuuasioiden hoito, markkinointi sekä asiakasdatan profilointi myynnin, tilastoinnin ja tutkimuksen tarkoituksiin sekä liiketoiminnalle oleellisen tiedon luominen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat potentiaalisten ja olemassa olevien asiakassuhteiden hoitamiseen ja tilattuihin tuotteisiin sekä palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Mahdolliset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisen asiakassuhteen syntyessä, virallisen asiakassuhteen syntyessä ja niiden aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointi-kampanjoilla. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esim. asiakastapaamisista ja -kohtaamisista (esim. pintapaine mittauksesta ja unikyselystä), sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakaspalautteista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan (mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä). Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Asiakasdataa voidaan saada myös tahoilta, jotka sitä luovuttavat rekisterinpitäjän käyttöön osana sopimusta, kuten esimerkiksi tapahtuman toimeksiantajalta. Luovuttava taho vastaa tällöin, että luovutettu rekisteri on oikeellinen, ajantasainen ja GDPR-asetuksen vaateet täyttävä.

 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi rahoitusyhtiöt, markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Unikulma Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa meillä sinusta olevat henkilötietosi. Voit pyytää meitä kertomaan sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen, ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)unikulma.fi. Unikulma Oy tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden ja oikeutuksen pyyntöön. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista.

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa.

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin asiakassuhteemme ja takuuvastuidemme hoitamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme, esimerkiksi takuuasioiden hoitamisessa.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä.

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme, esimerkiksi takuuasioiden hoitamisessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla voi olla oikeus siirtää tiedot, kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin, eikä sisällä liikesalaisuudeksi luettavaa tietoa.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi lähettämällä asiasta pyynnön sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu(at)unikulma.fi. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaisille.