Miten Teillä nukutaan?
Kirjaudu
Tätä et tiennyt patjastasi

Tätä et tiennyt patjastasi

Lokakuussa 2012 tehty kyselytutkimus paljastaa, mitä ominaisuuksia suomalaiset pitävät tärkeimpinä patjassa. Fysioterapeutti Päivi Ukkola kertoo, mihin asioihin patjavalinnassa pitäisi kiinnittää huomiota ja kuinka patjaa huolletaan oikeaoppisesti.

Haastateltava: Päivi Ukkola, fysioterapeutti, Unikulma
Toimittaja: Maarik Leppä
Tuotanto: Deski.fi 2012 ja Unikulma

Näin tutkimus tehtiin

-- Unikulma teetti lokakuussa 2011 YouGov Finlandilla kyselytutkimuksen, joka liittyi 18-74 --vuotiaiden suomalaisten nukkumiseen.

-- Tutkimus toteutettiin web-kyselynä 22.10. -- 26.10.2011 YouGov Groupin kuluttajapaneelissa, johon kuuluu 25 000 suomalaista.

-- Tutkimuksen vastaajamäärä (1006) on painotettu suomalaista väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

-- Kokonaistuloksissa (n=1006) keskimääräinen luottamusväli on ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

« Takaisin