Miten Teillä nukutaan?
Kirjaudu
Tutkimus Hybrid 2 ja Astro -tyynyistä

Tutkimus Hybrid 2 ja Astro -tyynyistä

Tutkimus Hybrid 2 ja Astro -tyynyistä

TUTKIMUSRYHMÄ

• 22 henkilöä, 17 naista ja 5 miestä
• 29-58- vuotiaita
• 19 elintarviketyöntekijää, kaksi laitosmiestä ja yksi prosessikehittäjä
• Neljällä tutkittavista diagnosoitu kiertäjäkalvosimen oireyhtymä, kaikilla muilla oireyhtymään viittaavia oireita
• Yli 50%:lla oireita ollut yli vuoden
• Kaikki tutkittavat ovat käyneet työterveydenhoitajalla, lääkärillä tai fysioterapeutilla

TIEDONHANKINTAMENETELMÄT

• Kyselylomake • Haastattelu • VAS-kipujana • Olkanivelen liikkuvuusmittaukset
• Unipäiväkirja • Nukkumisergonomian ohjeistus • UnikLab-mittari apuna tyynyjen valinnassa

TULOKSET

• Ergonomisen tyynyn ja ja nukkuma-asennon avulla olkapää saa sen tarvitseman
levon --> kudosvaurion paraneminen saattaa nopeutua -> kipu vähenee
• Liikkuvuudet paranivat kaikissa olkanivelen liikesuunnissa.
• Tutkittavien elämäntavoissa tai työnkuvissa ei tapahtunut muutoksia.
• Unen laatu ja määrä paranivat.
• Selinmakuu ja kylkimakuu ergonomisempia lopussa.

Tutkittavien tyytyväisyys tyynyyn tutkimuksen alussa ja lopussa

tyynytutkimus

 

 

« Takaisin